Općina Hadžići

Opće informacije
Broj 10847
Ime Hadžići
Administrativna podjela
Entitet Federacija Bosne i Hercegovine
KantonKanton Sarajevo
Stanovništvo
Stanovnika 24'979
Gustoća 91,4 Stanovnika/km2
Geografija
Površina 273,3 km2
Broj naselja 62
Infrastruktura
Pozivni broj (+387) 33

Naseljena mjesta

Naselje Stanovnika Gustoća Površina
Bare52.94 Stanovnika/km21.70 km2
Beganovi181362.00 Stanovnika/km20.50 km2
Binježevo1'588529.33 Stanovnika/km23.00 km2
Budmolići610381.25 Stanovnika/km21.60 km2
Buturovići Kod Drozgometve6554.17 Stanovnika/km21.20 km2
Buturovići Kod Osenika81101.25 Stanovnika/km20.80 km2
Crepljani00.00 Stanovnika/km20.40 km2
Deovići62103.33 Stanovnika/km20.60 km2
Do16627.21 Stanovnika/km26.10 km2
Doljani219156.43 Stanovnika/km21.40 km2
Donja Bioča4752.22 Stanovnika/km20.90 km2
Donja Raštelica32695.88 Stanovnika/km23.40 km2
Donji Hadžići336258.46 Stanovnika/km21.30 km2
Donji Zovik160114.29 Stanovnika/km21.40 km2
Dragovići227162.14 Stanovnika/km21.40 km2
Drozgometva30753.39 Stanovnika/km25.75 km2
Dub216720.00 Stanovnika/km20.30 km2
Dupovci264195.56 Stanovnika/km21.35 km2
Duranovići149124.17 Stanovnika/km21.20 km2
Ferhatlije90128.57 Stanovnika/km20.70 km2
Garovci621591.43 Stanovnika/km21.05 km2
Gornja Bioča34412.74 Stanovnika/km227.00 km2
Gornja Raštelica364.50 Stanovnika/km28.00 km2
Gornji Zovik431307.86 Stanovnika/km21.40 km2
Gradac295118.00 Stanovnika/km22.50 km2
Grivići819327.60 Stanovnika/km22.50 km2
Grude103343.33 Stanovnika/km20.30 km2
Hadžići5'3232'729.74 Stanovnika/km21.95 km2
Japalaci352704.00 Stanovnika/km20.50 km2
Jeleč168134.40 Stanovnika/km21.25 km2
Karaosmanovići151107.86 Stanovnika/km21.40 km2
Kasatići1908.64 Stanovnika/km222.00 km2
Kazina Bara4515.00 Stanovnika/km23.00 km2
Korča2558.89 Stanovnika/km228.70 km2
Košćan3730.83 Stanovnika/km21.20 km2
Kućice519494.29 Stanovnika/km21.05 km2
Lihovci103171.67 Stanovnika/km20.60 km2
Ljubovčići33813.00 Stanovnika/km226.00 km2
Lokve58613.11 Stanovnika/km244.70 km2
Luke54293.45 Stanovnika/km25.80 km2
Medvjedice00.00 Stanovnika/km23.50 km2
Miševići1'923641.00 Stanovnika/km23.00 km2
Mokrine173111.61 Stanovnika/km21.55 km2
Odžak2217.60 Stanovnika/km21.25 km2
Orahovica121.50 Stanovnika/km28.00 km2
Osenik383255.33 Stanovnika/km21.50 km2
Pazarić1'0092'522.50 Stanovnika/km20.40 km2
Ramići107178.33 Stanovnika/km20.60 km2
Resnik5851'170.00 Stanovnika/km20.50 km2
Sejdanovići5643.08 Stanovnika/km21.30 km2
Smucka24870.86 Stanovnika/km23.50 km2
Tarčin1'1581'286.67 Stanovnika/km20.90 km2
Trnčići2440.00 Stanovnika/km20.60 km2
Trzanj403149.26 Stanovnika/km22.70 km2
Urduk2255.00 Stanovnika/km20.40 km2
Ušivak877318.91 Stanovnika/km22.75 km2
Vrančići351156.00 Stanovnika/km22.25 km2
Vrbanja394281.43 Stanovnika/km21.40 km2
Vukovići21648.00 Stanovnika/km24.50 km2
Češće7366.36 Stanovnika/km21.10 km2
Čičke12297.60 Stanovnika/km21.25 km2
Žunovica467583.75 Stanovnika/km20.80 km2

Stanovništvo

Narodi

Spolovi

Osoba

Narodi

Narod 1971 1981 1991 2013
BošnjaciNepoz.Nepoz.15'392Nepoz.
SrbiNepoz.Nepoz.6'362Nepoz.
Ostali0085924'979
JugoslaveniNepoz.Nepoz.841Nepoz.
HrvatiNepoz.Nepoz.746Nepoz.
RomiNepoz.Nepoz.0Nepoz.
MađariNepoz.Nepoz.0Nepoz.
MakedonciNepoz.Nepoz.0Nepoz.
CrnogorciNepoz.Nepoz.0Nepoz.
SlovenciNepoz.Nepoz.0Nepoz.
AlbanciNepoz.Nepoz.0Nepoz.
Ukupno 0 0 24'200 24'979