Općina Vareš

Opće informacije
Broj 11100
Ime Vareš
Administrativna podjela
Entitet Federacija Bosne i Hercegovine
KantonZeničko-dobojski kanton
Stanovništvo
Stanovnika 9'556
Gustoća 24,5 Stanovnika/km2
Geografija
Površina 390,1 km2
Broj naselja 85
Infrastruktura
Pozivni broj (+387) 32

Naseljena mjesta

Naselje Stanovnika Gustoća Površina
Bijelo Borje1720.24 Stanovnika/km20.84 km2
Blaža00.00 Stanovnika/km21.56 km2
Borovičke Njive50.46 Stanovnika/km210.90 km2
Brda51.22 Stanovnika/km24.11 km2
Brezik5353.00 Stanovnika/km21.00 km2
Brgule212.16 Stanovnika/km29.72 km2
Budoželje72659.27 Stanovnika/km212.25 km2
Dabravine329151.61 Stanovnika/km22.17 km2
Daštansko11818.35 Stanovnika/km26.43 km2
Debela Međa00.00 Stanovnika/km22.88 km2
Diknjići156.25 Stanovnika/km22.40 km2
Donja Borovica15917.87 Stanovnika/km28.90 km2
Donja Vijaka378.53 Stanovnika/km24.34 km2
Donje Očevlje50.39 Stanovnika/km212.75 km2
Dragovići12516.13 Stanovnika/km27.75 km2
Draževići00.00 Stanovnika/km21.14 km2
Duboštica573.45 Stanovnika/km216.50 km2
Gornja Borovica16843.08 Stanovnika/km23.90 km2
Gornja Vijaka6114.73 Stanovnika/km24.14 km2
Hodžići183101.10 Stanovnika/km21.81 km2
Ivančevo6854.40 Stanovnika/km21.25 km2
Javornik11131.71 Stanovnika/km23.50 km2
Kadarići12036.92 Stanovnika/km23.25 km2
Karići00.00 Stanovnika/km21.57 km2
Kokoščići26166.41 Stanovnika/km23.93 km2
Kolonija Pržići2923.97 Stanovnika/km21.21 km2
Kolovići00.00 Stanovnika/km20.68 km2
Kopališta50.36 Stanovnika/km214.00 km2
Kopijari51.47 Stanovnika/km23.41 km2
Krčevine7711.08 Stanovnika/km26.95 km2
Kunosići00.00 Stanovnika/km25.30 km2
Letevci00.00 Stanovnika/km22.28 km2
Ligatići19259.08 Stanovnika/km23.25 km2
Ljepovići10351.50 Stanovnika/km22.00 km2
Luke116101.75 Stanovnika/km21.14 km2
Mijakovići16723.13 Stanovnika/km27.22 km2
Mir224.89 Stanovnika/km24.50 km2
Mižnovići9941.25 Stanovnika/km22.40 km2
Mlakve52.13 Stanovnika/km22.35 km2
Naseoci135.53 Stanovnika/km22.35 km2
Neprivaj8018.82 Stanovnika/km24.25 km2
Okruglica00.00 Stanovnika/km23.43 km2
Orah00.00 Stanovnika/km22.78 km2
Osoje287.47 Stanovnika/km23.75 km2
Osredak53.45 Stanovnika/km21.45 km2
Ostrlja51.82 Stanovnika/km22.75 km2
Oćevija8610.75 Stanovnika/km28.00 km2
Pajtov Han199.50 Stanovnika/km22.00 km2
Pajtovići51.93 Stanovnika/km22.59 km2
Planinica50.97 Stanovnika/km25.14 km2
Pobilje51.15 Stanovnika/km24.34 km2
Podjavor00.00 Stanovnika/km20.68 km2
Pogar14819.73 Stanovnika/km27.50 km2
Poljanice00.00 Stanovnika/km20.67 km2
Položac52.50 Stanovnika/km22.00 km2
Pomenići4519.65 Stanovnika/km22.29 km2
Pržići6931.22 Stanovnika/km22.21 km2
Radonjići152125.62 Stanovnika/km21.21 km2
Radoševići485.14 Stanovnika/km29.34 km2
Ravne20716.52 Stanovnika/km212.53 km2
Rokoč00.00 Stanovnika/km21.14 km2
Samari00.00 Stanovnika/km20.68 km2
Semizova Ponikva236.67 Stanovnika/km23.45 km2
Seoci00.00 Stanovnika/km23.04 km2
Sjenokos657.03 Stanovnika/km29.25 km2
Slavin51.63 Stanovnika/km23.07 km2
Sršljenci00.00 Stanovnika/km23.03 km2
Strica5439.13 Stanovnika/km21.38 km2
Striježevo351109.35 Stanovnika/km23.21 km2
Stupni Do13541.54 Stanovnika/km23.25 km2
Tisovci458.27 Stanovnika/km25.44 km2
Toljenak50.77 Stanovnika/km26.53 km2
Tribija50.57 Stanovnika/km28.71 km2
Vareš3'117346.33 Stanovnika/km29.00 km2
Vareš Majdan1'141259.32 Stanovnika/km24.40 km2
Višnjići283.53 Stanovnika/km27.93 km2
Zabrezje51.33 Stanovnika/km23.75 km2
Zaruđe506.06 Stanovnika/km28.25 km2
Zubeta11692.80 Stanovnika/km21.25 km2
Zvijezda277.20 Stanovnika/km23.75 km2
Ćeće00.00 Stanovnika/km22.71 km2
Čamovine51.42 Stanovnika/km23.53 km2
Šikulje00.00 Stanovnika/km23.25 km2
Žalja00.00 Stanovnika/km22.02 km2
Žižci00.00 Stanovnika/km23.25 km2

Stanovništvo

Narodi

Spolovi

Osoba

Narodi

Narod 1971 1981 1991 2013
HrvatiNepoz.Nepoz.9'016Nepoz.
BošnjaciNepoz.Nepoz.6'714Nepoz.
SrbiNepoz.Nepoz.3'644Nepoz.
JugoslaveniNepoz.Nepoz.2'071Nepoz.
Ostali007589'556
RomiNepoz.Nepoz.0Nepoz.
MađariNepoz.Nepoz.0Nepoz.
MakedonciNepoz.Nepoz.0Nepoz.
CrnogorciNepoz.Nepoz.0Nepoz.
SlovenciNepoz.Nepoz.0Nepoz.
AlbanciNepoz.Nepoz.0Nepoz.
Ukupno 0 0 22'203 9'556