Općina Bosanski Petrovac

Opće informacije
Broj 11436
Ime Bosanski Petrovac
Administrativna podjela
Entitet Federacija Bosne i Hercegovine
KantonUnsko-sanski kanton
Stanovništvo
Stanovnika 7'946
Gustoća 11,21 Stanovnika/km2
Geografija
Površina 709 km2
Broj naselja 35
Infrastruktura
Pozivni broj (+387) 37

Naseljena mjesta

Naselje Stanovnika Gustoća Površina
Bara8815.22 Stanovnika/km25.78 km2
Bjelaj1069.45 Stanovnika/km211.22 km2
Bjelajski Vaganac432.21 Stanovnika/km219.44 km2
Bosanski Petrovac3'781292.19 Stanovnika/km212.94 km2
Bravski Vaganac190.00 Stanovnika/km20.00 km2
Brestovac788.32 Stanovnika/km29.37 km2
Bukovača1610.00 Stanovnika/km20.00 km2
Bunara400.00 Stanovnika/km20.00 km2
Busije382.17 Stanovnika/km217.52 km2
Cimeše422.32 Stanovnika/km218.11 km2
Dobro Selo66972.88 Stanovnika/km29.18 km2
Drinić50.00 Stanovnika/km20.00 km2
Janjila1284.05 Stanovnika/km231.64 km2
Jasenovac17010.01 Stanovnika/km216.98 km2
Kapljuh292.13 Stanovnika/km213.63 km2
Klenovac770.00 Stanovnika/km20.00 km2
Kolonić2498.68 Stanovnika/km228.68 km2
Krnja Jela2037.25 Stanovnika/km228.00 km2
Krnjeuša53216.31 Stanovnika/km232.62 km2
Lastve612.48 Stanovnika/km224.55 km2
Medeno Polje280.75 Stanovnika/km237.22 km2
Oraško Brdo00.00 Stanovnika/km210.05 km2
Oštrelj50.00 Stanovnika/km20.00 km2
Podsrnetica560.00 Stanovnika/km20.00 km2
Prkosi140.54 Stanovnika/km226.00 km2
Rašinovac42950.41 Stanovnika/km28.51 km2
Revenik617.87 Stanovnika/km27.75 km2
Risovac602.30 Stanovnika/km226.09 km2
Skakavac220.43 Stanovnika/km251.55 km2
Smoljana1593.31 Stanovnika/km248.00 km2
Suvaja1124.46 Stanovnika/km225.10 km2
Vedro Polje261.44 Stanovnika/km218.00 km2
Vođenica2064.85 Stanovnika/km242.47 km2
Vranovina621.94 Stanovnika/km231.99 km2
Vrtoče1886.84 Stanovnika/km227.50 km2

Stanovništvo

Narodi

Spolovi

Osoba

Narodi

Narod 1971 1981 1991 2013
SrbiNepoz.Nepoz.10'441Nepoz.
BošnjaciNepoz.Nepoz.3'286Nepoz.
JugoslaveniNepoz.Nepoz.358Nepoz.
Ostali002187'946
HrvatiNepoz.Nepoz.43Nepoz.
RomiNepoz.Nepoz.0Nepoz.
MađariNepoz.Nepoz.0Nepoz.
MakedonciNepoz.Nepoz.0Nepoz.
CrnogorciNepoz.Nepoz.0Nepoz.
SlovenciNepoz.Nepoz.0Nepoz.
AlbanciNepoz.Nepoz.0Nepoz.
Ukupno 0 0 14'346 7'946